Meststoffen

Subcategorieën
 

Informatie meststoffen

N = Stikstof. Dit is in minerale en organische vorm verkrijgbaar. Magnesamon en zwavelzure ammoniak zijn voorbeelden van een minerale stikstofmest. Bloedmeel is een organische stikstof is voor de plant belangrijk voor het groeien en vormen van blad en om stevige stengels te verkrijgen.

P = Fosfaat. Dit is ook in minerale en organische vorm verkrijgbaar. Superfosfaat is een mineraal en beendermeel is organisch. Fosfaat is voor de plant belangrijk om goede wortels en bladstengels te ontwikkelen.

K = Kalium. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de stengels en nerven. Dit is weer bealngrijk voor de waterhuishouding van de plant. In minerale vorm is er patentkali en vinassekali is er in de organische vorm.

Ca = Calcium (kalk). Dit wordt o.a. gebruikt om de zuurgraad van de grond (PH) te neutraliseren en is voor de plant van groot belang om voedsel te kunnen nemen en werkt tevens ter voorkoming van mosvorming in gazons.

MgO = Magnesiumoxyde. Dit is als kieseriet verkrijgbaar. Magnesium is van belang voor een gezonden kleur van de plant en wordt ook veel gebruikt tegen het bruin worden van coniferen. Magnesiumtekort uit zich door bladontkleuring (chlorose).